Jaunumi
Rēzeknes Infektoloģija
Avots: IS "Mantojums"

Pagājušajā nedēļā plašsaziņas līdzekļos izskanēja ziņa, ka Rēzeknes slimnīcā pēc būvdarbiem konstatētā problēma - ūdens pilēšana no griestiem - saistīta ar ēkas kultūras pieminekļa statusu un liegumu siltināt fasādes. Reaģējot uz šo informāciju, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ( turpmāk – NKMP) noraida, ka pieminekļa statuss ir problēmas cēlonis – sienu nesiltināšana nevar ietekmēt ūdens tecēšanu cauri jumtam.

Saskaņā ar spēkā esošajiem  normatīvajiem aktiem, 2021. gada maijā NKMP saņēma izvērtēšanai būvniecības ieceri Rēzeknes slimnīcas Infekcijas slimību nodaļas pārbūvei. Pandēmijas laikā slimnīcai bija jāpanāk infektoloģiskā drošība, veicot virkni pārveidojumu atbilstoši funkcijai un paredzot papildus apjoma izbūvi. Būvprojekts NKMP saskaņots 2021. gada jūlijā, bet darbu atļauja izsniegta 2022. gada martā.

NKMP norāda, ka savas kompetences ietvaros vērtē projektu atbilstību pieminekļu aizsardzības normatīviem, savukārt par ēkas būvdarbu kvalitāti atbild būvdarbu veicējs. Sienu siltināšana vai nesiltināšana nevar ietekmēt nokrišņu ūdens tecēšanu cauri jumtam, un mēģinājums novelt vainu uz pieminekļa statusu kā problēmas cēloni ir pilnībā noraidāms. Izvērtējot arhitektūras pieminekļu energoefektivitātes uzlabošanas projektus, NKMP vienmēr bijusi konsekventa lēmumu pieņemšanā, nevienā gadījumā neatļaujot šāda veida ēku siltināšanu no ārpuses, jo pastāv virkne alternatīvu siltināšanas paņēmienu, ko pārzina jomas profesionāļi. 

Rēzeknes slimnīcas Infekcijas slimību nodaļas ēka ietilpst reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa "1. Sarkanā krusta Rēzeknes slimnīcas apbūve" sastāvā. Ēku funkcionālisma arhitektūras stilistikā 1934. gadā projektējis pazīstamais starpkaru perioda arhitekts Aleksandrs Klinklāvs. Pirms projektēšanas veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte pieredzējušu būvpētnieku vadībā, tajā konstatēts, ka ēkas fasādes saglabājušas savu autentiskumu, tostarp kompozīciju un oriģinālo apdari. Ēkas fasāžu arhitektūra ir viena no pieminekļa saglabājamajām vērtībām, tādēļ to siltināšana no ārpuses nav pieļaujama. Konsultāciju rezultātā, sadarbībā ar arhitektiem  tika panākts labākais risinājums slimnīcas funkciju uzlabošanai, vienlaikus respektējot ēkas saglabājamās vērtības pieminekļu aizsardzības aspektā. Pārbūves projektā bija paredzēts atjaunot arī metāla valcprofila jumta segumu un dzegas iespējami tuvu oriģinālajam risinājumam. Ja ūdens novadīšanas sistēma un jumta seguma atjaunošana minētajai Rēzeknes slimnīcas ēkai nav veikta kvalitatīvi, atbildība par to jāuzņemas būvniekam.