Kultūras priekšmetu aprites ievešanas infografika

Lai novērstu no trešajām valstīm nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu ievešanu un uzglabāšanu Latvijā un citviet Eiropas Savienībā, ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula 2019/880 par kultūras priekšmetu ievešanu un importu. Tā tiks piemērota pakāpeniski, bet ne vēlāk par 2025. gada 28. jūniju.

Šī regula attiecas uz kultūras priekšmetiem, kuri ir:

  • radīti vai atklāti ārpus ES;
  • arheoloģisko izrakumu vai arheoloģisko atklājumu atradumi un sadalītu mākslas vai vēstures pieminekļu vai arheoloģisku objektu elementi, kas senāki par 250 gadiem – nepieciešama importa licence;
  • kultūras priekšmeti, kas senāki par 200 gadiem un kuru vērtība ir vismaz 18 000 euro – nepieciešams importētāja apliecinājums;
  • jālaiž brīvā apgrozībā vai kuriem ir jāpiemēro muitas procedūra, kas nav tranzīta procedūra.

Ievedot kultūras priekšmetu, kam paredzēta pagaidu ievešana Latvijā, no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, tā īpašniekam (valdītājam) ir nepieciešams to deklarēt Latvijas muitas iestādē. Ja kultūras priekšmets, kuram paredzēta pagaidu ievešana Latvijā, nav uzrādīts muitas iestādē, uzskatāms, ka persona šo kultūras priekšmetu ir iegādājusies Latvijā un uz tā izvešanu attiecas Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 846.

Par neskaidrajiem jautājumiem zvanīt Kultūras priekšmetu aprites daļai: 67224519.