Kultūras priekšmetu aprites ievešanas infografika

Lai novērstu no trešajām valstīm nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu ievešanu un uzglabāšanu Latvijā un citviet Eiropas Savienībā, ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula 2019/880 par kultūras priekšmetu ievešanu un importu.

Šī regula attiecas uz kultūras priekšmetiem, kuri ir:

 • radīti vai atklāti ārpus ES;

Ir aizliegts ievest ES tādus kultūras priekšmetus, kas no tās valsts teritorijas, kur tie tika radīti vai atklāti, tikuši izvesti, pārkāpjot minētās valsts normatīvos aktus:

 • faunas, floras, minerālu un anatomijas retas kolekcijas un paraugi, un paleontoloģiski nozīmīgi priekšmeti;
 • priekšmeti, kas saistīti ar vēsturi, tai skaitā zinātnes un tehnikas vēsturi un militāro un sociālo vēsturi, nacionālo līderu, domātāju, zinātnieku un mākslinieku dzīvi un valstiski svarīgiem notikumiem; arheoloģisko izrakumu (tostarp likumīgu un nelegālu) vai arheoloģisko atklājumu (sauszemes vai zemūdens) atradumi;
 • arheoloģisko izrakumu (tostarp likumīgu un nelegālu) vai arheoloģisko atklājumu (sauszemes vai zemūdens) atradumi;
 • sadalītu mākslas vai vēstures pieminekļu vai arheoloģisku objektu elementi;
 • vairāk nekā simts gadus vecas senlietas, piemēram, uzraksti, monētas un gravēti spiedogi;
 • reti manuskripti un inkunābulas;
 • etnoloģiski nozīmīgi priekšmeti;
 • sevišķi ievērojamas senas grāmatas, dokumenti un publikācijas (vēsturiskas, mākslinieciskas, zinātniskas, literāras u. c.) atsevišķi vai kolekcijā;
 • pastmarkas, zīmogmarkas vai tamlīdzīgas markas atsevišķi vai kolekcijā;
 • arhīvi, tostarp skaņu, foto un kino arhīvi;
 • vairāk nekā simts gadus vecas mēbeles un seni mūzikas instrumenti;
 • mākslas vērtības, piemēram: i) attēli, gleznas un zīmējumi, kas veidoti tikai ar roku uz jebkādas pamatnes un ar jebkādu materiālu (izņemot rūpnieciskos dizainparaugus un izstrādājumus, kas rotāti ar roku); ii) tēlniecības un skulptūru oriģināldarbi no jebkāda materiāla; iii) gravīru, estampu un litogrāfijas oriģināldarbi; iv) oriģinālas asemblāžas un montāžas no jebkāda materiāla. Lai pierādītu likumīgu izvešanu, nepieciešams uzrādīt atbilstošus dokumentus.

 • arheoloģisko izrakumu vai arheoloģisko atklājumu atradumi un sadalītu mākslas vai vēstures pieminekļu vai arheoloģisku objektu elementi, kas senāki par 250 gadiem – nepieciešama importa licence; (sistēma ir izstrādes process un tiks pabeigta ne vēlāk kā 2025. gada 28. jūniju)
 • kultūras priekšmeti, kas senāki par 200 gadiem un kuru vērtība ir vismaz 18 000 euro –nepieciešams importētāja apliecinājums; (sistēma ir izstrādes process un tiks pabeigta ne vēlāk kā 2025. gada 28. jūniju)
 • jālaiž brīvā apgrozībā vai kuriem ir jāpiemēro muitas procedūra, kas nav tranzīta procedūra.

Ievedot kultūras priekšmetu, kam paredzēta pagaidu ievešana Latvijā, no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, tā īpašniekam (valdītājam) ir nepieciešams to deklarēt Latvijas muitas iestādē. Ja kultūras priekšmets, kuram paredzēta pagaidu ievešana Latvijā, nav uzrādīts muitas iestādē, uzskatāms, ka persona šo kultūras priekšmetu ir iegādājusies Latvijā un uz tā izvešanu attiecas Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 846.

Par neskaidrajiem jautājumiem zvanīt Kultūras priekšmetu aprites daļai: 67224519.