Cilvēki pie barikāžu sienas pie Saeimas
Grupas foto ar mantojuma sargiem – barikāžu dalībniekiem. Uzņēmums tapis 1991.gada vēlā rudenī pie saglabātās barikādes Jēkaba ielā. Redzami bijušie un esošie iestādes darbinieki, tostarp Aivars Holms (stāv 1. no labās), Juris Urtāns (stāv 7. no labās), Rūta Kaminska (stāv 5. no kreisās), Orbe Vita (stāv 4.no kreisās), Dace Čoldere (sēž vidū)

Barikāžu idejai nav noilguma, tāpēc, pieminot 1991.gada janvāra notikumus, sniedzam ieskatu mantojuma jomā. Ko darīja un ko juta pieminekļu sargi? Kas notika “Trīs brāļos”? Kā mantojuma aizsardzība briedināja brīvības idejas? Kā šo mantojumu nodot tālāk?

Nozares pārliecinošo iesaisti vēsturiskajā notikumā apliecina fakts, ka vairākiem pārvaldes darbiniekiem ir piešķirts valsts apbalvojums “Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme”. Tie ir arhitekti Juris Dambis, Pēteris Blūms un Jānis Radiņš, arheologi Juris Urtāns un Jānis Asaris, mākslas vēsturnieces Dace Čoldere un Rūta Kaminska, vēsturnieks Arnis Āboltiņš, fotogrāfs Aivars Holms.

Turpinājumos – ieskats iestādes darbinieku atmiņās.

Lielā ideja bija svarīgāka

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītāja Jura Dambja atmiņas
Skatīt vairāk

Uzvarējām paši sevi

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperta, arhitekta Pētera Blūma atmiņas
Skatīt vairāk