Sakrālā mantojuma finansēšanas programma 2021.gadam

Koka baznīcas priekšējā fasāde

Kopš 2017.gada tiek īstenota Sakrālā mantojuma finansēšanas programma.

Novērtējot sakrālā mantojuma nozīmi Latvijas kultūras un sabiedriskajā dzīvē, programmas mērķis ir sniegt valsts atbalstu sakrālā mantojuma restaurācijai un konservācijai. Latvijas lauku un pilsētu gadsimtu gaitā izkoptās kultūrvides neatņemama sastāvdaļa ir baznīcas, kas bagātina Latvijas ainavu, kā arī stiprina reģionus garīgi, materiāli un emocionāli.

Kopš programmas uzsākšanas jau piešķirts finansējums 1 500 000,- eur apmērā 51 objektam visā Latvijā dažādu konfesiju piederībā esošiem kultūras pieminekļiem, apliecinot draudžu aktīvu iesaisti un entuziasmu savu dievnamu saglabāšanā.

Atbilstoši Sakrālā mantojuma finansēšanas likumam, pieteikumus Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei iesniedz reliģiskās savienības, sarindojot prioritārā secībā līdz katra gada 31.decembrim.

Sakrālā mantojuma finansēšanas likums

Dokumenti