Ko dara Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde?

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde īsteno valsts politiku un kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un kultūras pieminekļu uzskaiti. Pārvalde palīdz kultūras pieminekļu īpašniekiem ar padomu un sniedz valsts finansiālu palīdzību kultūras pieminekļu glābšanai. 

Kas vada Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi?

Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi vada Juris Dambis.

Kāda ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes struktūra?

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē ir 9 struktūrdaļas un 5 reģionālās nodaļas, kuri atbild par dažādu jautājumu risināšanu. Tie nodrošina efektīvu Pārvaldes spēju pildīt pienākumus.

Kur atrodas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde?

Pārvalde atrodas Rīgā, Mazajā Pils ielā 19, LV – 1050

Pārvaldei var piezvanīt pa tālruni 28908600

Elektroniskā pasta vēstules pārvaldei var nosūtīt uz adresi pasts@mantojums.lv