Plīvojošs EKMD karogs, fonā sena ēka

Eiropas kultūras mantojuma dienas (EKMD) aizsākās 1985. gadā pēc Eiropas Padomes iniciatīvas, un 1999. gadā tai pievienojās Eiropas Komisija. Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis ir sekmēt Eiropas iedzīvotāju izpratni par Eiropas kultūras bagātību un daudzveidību un veicināt lielāku iecietību Eiropā un ārpus tās.

Šobrīd Eiropas kultūras mantojuma dienas norisinās nu jau 50 valstīs, pulcējot apmēram 30 miljonu apmeklētāju ik gadu.

Katru gadu tiek izvēlēts cits temats un organizēti kultūras pasākumi, lai izceltu vietējās tradīcijas, arhitektūru un mākslas darbus. 

Kultūras mantojums palīdz apvienot eiropiešus neatkarīgi no viņu kultūras tradīcijām, valodas vai reliģiskās pārliecības.