EKMD 2023
Foto: NKMP Latgales reģionālā nodaļa


Eiropas kultūras mantojuma dienas aizsāktas 1985. gadā pēc Eiropas Padomes iniciatīvas, kurai 1999. gadā pievienojās arī Eiropas Savienība, kuras intereses kopīgajā notikumā pārstāv Eiropas Komisija

Eiropas kultūras mantojuma dienas ir visplašāk atzīmētais pasākums eiropiešu vidū pēc iesaistīto iedzīvotāju skaita. Šobrīd tās norisinās jau 50 valstīs, ikgadēji pulcējot ap 30 miljoniem apmeklētāju. Gadu no gada tiek izvēlēts cits temats, kam atbilstīgi tiek organizēti kultūras pasākumi, izceļot vietējās tradīcijas, arhitektūru un mākslas darbus. 

Par mantojuma atvērto durvju dienām nereti dēvētais pasākums notiek septembra mēnesī un cieši sasaucas ar Eiropas kultūras konvencijas mērķi veicināt lielāku sapratni starp Eiropas tautām. Pasākuma laikā visā Eiropā apmeklētājiem savas durvis ver dažādi pieminekļi un objekti, ļaujot ne tikai izzināt kopīgo kultūras mantojumu, bet arī aicinot iesaistīties šī mantojuma saglabāšanā un uzlabošanā, lai to nodotu nākamajām paaudzēm.

 

Kultūras mantojums palīdz apvienot eiropiešus neatkarīgi no viņu kultūras tradīcijām, valodas vai reliģiskās pārliecības.