Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (Mantojuma pārvaldes) valsts ierēdņu un darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus. Mantojuma pārvaldes darbinieki savā darbībā ievēro Ētikas kodeksu. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām. Ētikas kodeksa uzdevums ir veicināt darbinieku likumīgu, godprātīgu un profesionālu darbību sabiedrības interesēs.