Ekrānuzņēmums no reģistra par kultūras objekta statusa noteikšanu

 

Kultūras priekšmetu reģistra veidošanai ir nozīmīga loma kultūras mantojuma aizsardzībā. Jau 1970. gada UNESCO Konvencijā tiek norādīts, ka mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībniekiem ir nepieciešams kultūras priekšmetu reģistrs.

Reģistrā iekļaujamā informācija:

  • kultūras priekšmeta provenanse. Pārliecinieties par kultūras priekšmeta izcelsmi – vai tas nenāk no nelikumīgi veiktiem arheoloģiskiem izrakumiem, neatrodas kādā publiski pieejamā zagto kultūras priekšmetu reģistrā u.tml.;
  • detalizēts apraksts. Papildus tam būtu būtiski norādīt priekšmeta īpašās pazīmes, piemēram, autora paraksts, zīmogs u. tml. Šāda informācija zādzības gadījumā atvieglotu kultūras priekšmeta atgūšanu, pierādot īpašumtiesības;
  • kultūras priekšmeta fotofiksācija. Zādzības gadījumā kultūras priekšmeta fotofiksācijas palīdzētu izmeklēšanas procesā. Tajās būtu nepieciešams attēlot gan priekšmeta priekšpusi, gan aizmuguri;
  • kultūras priekšmeta cena. Reģistrā jānorāda gan kultūras priekšmeta iepirkšanas, gan pārdošanas cena.