Ekrānuzņēmums no reģistra par kultūras objekta statusa noteikšanu

 

Kultūras priekšmetu reģistra veidošanai ir nozīmīga loma kultūras mantojuma aizsardzībā. Jau 1970. gada UNESCO Konvencijā tiek norādīts, ka mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībniekiem ir nepieciešams kultūras priekšmetu reģistrs. 

Zagto kultūras priekšmetu reģistrs ir  Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturēta informācijas sistēma, kurā publicēti kultūras priekšmeti, par kuriem policijā no personām saņemti iesniegumi. Pakalpojums ir domāts brīvprātīgai un bezmaksas lietošanai nacionāliem un ārvalstu kultūras objektu īpašniekiem, turētājiem, antikvariātiem, tiesību aizsardzības iestādēm, citām personām, iestādēm un organizācijām, lai noteiktu kultūras objekta statusu – vai tas ir izsludināts meklēšanā, atrasts vai izņemts.

Pakalpojumu var saņemt: Kultūras objekta statusa noteikšana | Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (iem.gov.lv)

Sava īpašuma pasargāšanai ieteicams jau laikus izveidot kultūras objekta aprakstu. Apraksta veidošanas pakalpojums, kura galvenais mērķis ir veicināt kustamo kultūras objektu īpašnieku un turētāju iespējas izveidot un saglabāt objektu aprakstus un fotoattēlus, lai tie varētu tikt iesniegti tiesību aizsardzības iestādēm objektu zuduma gadījumā, pieejams: Kultūras objekta apraksta veidošana | Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (iem.gov.lv)

Reģistrā iekļaujamā informācija:

  • kultūras priekšmeta provenanse. Pārliecinieties par kultūras priekšmeta izcelsmi – vai tas nenāk no nelikumīgi veiktiem arheoloģiskiem izrakumiem, neatrodas kādā publiski pieejamā zagto kultūras priekšmetu reģistrā u.tml.;
  • detalizēts apraksts. Papildus tam būtu būtiski norādīt priekšmeta īpašās pazīmes, piemēram, autora paraksts, zīmogs u. tml. Šāda informācija zādzības gadījumā atvieglotu kultūras priekšmeta atgūšanu, pierādot īpašumtiesības;
  • kultūras priekšmeta fotofiksācija. Zādzības gadījumā kultūras priekšmeta fotofiksācijas palīdzētu izmeklēšanas procesā. Tajās būtu nepieciešams attēlot gan priekšmeta priekšpusi, gan aizmuguri;
  • kultūras priekšmeta cena. Reģistrā jānorāda gan kultūras priekšmeta iepirkšanas, gan pārdošanas cena.