Nacionālai kultūras mantojuma pārvaldei piešķirts finansējums saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam”.  

Budžetā piešķirtie finanšu līdzekļi lietoti atbilstoši apstiprinātajām pamatbudžeta programmu, apakšprogrammu, pasākumu resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmēm un finansēšanas plāniem.

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes budžets 2024.gadam

 

Kods

 

Valsts budžeta programmas nosaukums

Apstiprināts likumā

Izdevumi EUR

21.00.00

Kultūras mantojums

5 032 396

 

Pamatbudžets

2 198 664

 

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma

847 399

 

Sakrālā mantojuma finansēšanas programma

1 000 000

 

Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu uzturēšanai un saglabāšanai

 

986 333

70.15.00

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

 

31 820

71.06.00

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un pasākumu īstenošana

 

 

 

21 172

KOPĀ

5 085 388

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra instrukciju Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm", Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes aktuālās valsts budžeta tāmes ir publicētas Valsts kases mājaslapā www.kase.gov.lv.