Apdauzīts marmora skulptūras fragments

 

1970. gada UNESCO Konvencija starptautiskā līmenī nosaka principus un noteikumus par kultūras priekšmetu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu un apkarošanu, kā arī par kultūras priekšmetu atgriešanu izcelsmes valstī. Latvija ir ratificējusi šo konvenciju un ir piekritusi atgriezt nelikumīgi izvestās un nozagtās kultūras vērtības, kas sākotnēji piederējušas kādai no konvencijas dalībvalstīm.

Saskaņā ar 1995. gada UNIDROIT Konvenciju kultūras priekšmeta īpašnieks (valdītājs), pierādot savu godaprātu (ar pienācīgu rūpību ir noskaidrojis kultūras priekšmeta izcelsmi, pārbaudījis to pieejamās zudušo kultūras priekšmetu datubāzes, izvērtējis pārdevēja uzticamību u. c.), ir tiesīgs saņemt taisnīgu un samērīgu kompensāciju gadījumā, ja viņa īpašumā esošais kultūras priekšmets tomēr izrādījies citai valstij piederošs un tas jāatgriež izcelsmes valstij.

 

Attēls: Gentil Hibou