foto

 

Tūrisms, starptautiskā tirdzniecība, kā arī mūsdienu informācijas tehnoloģijas rada pieaugošu aktivitāti kultūras priekšmetu apritē. Globalizācijas ietekmē kultūras priekšmetu tirdzniecība kļuvusi brīvāka un izvērstāka, līdz ar to arvien biežāk tie tiek izvesti no izcelsmes valstīm. Lielākajā daļā valstu ir izstrādātas tiesību normas kultūras vērtību aizsardzībai, kā arī kultūras priekšmetu ievešana un izvešana ir pakļauta ierobežojumiem.

Latvijā kultūras vērtības aizsargā Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību. Līdztekus aizliegumam iznīcināt, pārvietot un pārveidot kultūras pieminekļus pastāv stingri ierobežojumi darījumos ar kustamiem kultūras pieminekļiem un mākslas un antikvāriem priekšmetiem. Latvija ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, un ES ir izstrādāti noteikumi, kas attiecas uz kultūras priekšmetu izvešanu ārpus ES robežām un ievešanu ES.


Attēls: Andrew Neel