Aicinām noskatīties video par kultūras priekšmetu apriti.

Tūrisms, starptautiskā tirdzniecība, kā arī mūsdienu informācijas tehnoloģijas rada pieaugošu aktivitāti kultūras priekšmetu apritē. Globalizācijas ietekmē kultūras priekšmetu tirdzniecība kļuvusi brīvāka un izvērstāka, līdz ar to arvien biežāk tie tiek izvesti no izcelsmes valstīm. Lielākajā daļā valstu ir izstrādātas tiesību normas kultūras vērtību aizsardzībai, kā arī kultūras priekšmetu ievešana un izvešana ir pakļauta ierobežojumiem.

Latvijā kultūras vērtības aizsargā Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību. Līdztekus aizliegumam iznīcināt, pārvietot un pārveidot kultūras pieminekļus pastāv stingri ierobežojumi darījumos ar kustamiem kultūras pieminekļiem un mākslas un antikvāriem priekšmetiem. Latvija ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, un ES ir izstrādāti noteikumi, kas attiecas uz kultūras priekšmetu izvešanu ārpus ES robežām un ievešanu ES.

Kultūras priekšmetu apriti regulējošie normatīvie akti

Kultūras priekšmetu apriti regulējošie normatīvie akti.
Skatīt vairāk

NILL/TPFNL

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums kultūras priekšmetu apritē.
Skatīt vairāk

Arheoloģiskās senlietas

Informācija par arheoloģisko senlietu nelikumīgu apriti un metāldetektoru izmantošanu.
Skatīt vairāk

Kultūras priekšmetu izvešana no Latvijas

Informācija par kultūras priekšmetu izvešanu no Latvijas.
Skatīt vairāk

Kultūras priekšmetu ievešana Latvijā

Informācija par kultūras priekšmetu ievešanu Latvijā.
Skatīt vairāk

Vadlīnijas kultūras priekšmetu iegādei

Vadlīnijas kultūras priekšmetu iegādes procesam.
Skatīt vairāk

Pārkāpumi

Informācija par pārkāpumiem saistībā ar kultūras priekšmetu apriti.
Skatīt vairāk

Kultūras priekšmetu reģistrs

Informācija par kultūras priekšmetu reģistru.
Skatīt vairāk

Kultūras objekta apraksta veidošana

Informācija par pakalpojumu kultūras objekta apraksta veidošana.
Skatīt vairāk

Mākslas tirgus pārvaldības konference

Informācija par starptautisko konferenci “Mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus pārvaldības iespējas un izaicinājumi / Opportunities and Challenges of Art and Antiques Market Management”. Rakstu krājuma elektroniskā versija un konferences ieraksts latviešu un angļu valodā.
Skatīt vairāk

Skaidrojums par izmaiņām Krimināllikuma 229. un 229.1 pantos

Skaidrojums par nesenajām izmaiņām Krimināllikuma 229. un 229.1 pantos
Skatīt vairāk

Zudušie valsts nozīmes kultūras pieminekļi

Zudušo valsts nozīmes kultūras pieminekļu katalogs
Skatīt vairāk