Mūsu mantojums

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde sadarbībā ar žurnālu "Ieva" iepazīstina ar 12 kultūras mantojuma vietām Latvijā, kas 2020. gadā saņēmušas finansējumu ārkārtas kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas ietvaros, pamatojoties uz valdības lēmumu piešķirt līdzekļus Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai kultūras pieminekļu aizsardzības nozarē.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde sadarbībā ar žurnālu "Ieva" iepazīstina ar 2021. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu tēmu "Transports" un dažādu ar transporta saistītā kultūras mantojuma objektu stāstiem.