Balta Temīdas skulptūra

 

Ievešanas un izvešanas aizlieguma pārkāpuma gadījumā var tikt piemēroti administratīvie soda mēri. Iegūstot kultūras priekšmetu kādā no ES dalībvalstīm, būtu nepieciešams pārliecināties, vai konkrētajam priekšmetam nav izvešanas aizlieguma un vai ir izvešanas atļauja, ja tāda ir nepieciešama. Pretējā gadījumā izcelsmes valsts likumīgi var pieprasīt kultūras priekšmetu atgriešanu.