Restaurācija Zaļeniekos EKMD2022
Foto: Dace Vīpule-Kuļika

Noslēgusies Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2022. gadam konkursa 2. kārtas pieteikumu izvērtēšana. Kopējā konkursa 2. kārtā pieejamā summa bija 60 721 eiro. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde kopumā saņēmusi 31 pieteikumu par kopējo summu 253 774 eiro.

Pēc rūpīgas izvērtēšanas konkursa kārtībā pieejamais programmas finansējums piešķirts 14 valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai. Papildus no Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2022. gadā paredzētajiem līdzekļiem objektu ārpuskārtas glābšanas piešķirts finansējums 3 valsts nozīmes kultūras pieminekļu neatliekamajiem glābšanas darbiem 31 566 eiro apmērā.Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas uzdevums ir sekmēt un atbalstīt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu izspēti, konservāciju un neatliekamu restaurāciju, nodrošinot līdzekļu sadali atklātā konkursā pēc iespējas plašākam objektu un pasākumu lokam, pēc iespējas lielāka kultūras mantojuma apjoma Latvijā glābšanai. 

Programmas prioritāri atbalstāmie pasākumi ir apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kultūras pieminekļu izpēte, kā arī restaurācijas amatu apmācība un pieredzes pārņemšana.

Finansējumu var saņemt juridiska persona - kultūras pieminekļa īpašnieks vai valdītājs: pašvaldības, komersanti, sabiedriskās organizācijas (biedrības, nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi, draudzes).

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā līdzekļus piešķir objektiem, kas ir pieejami sabiedrības apskatei un finansējuma piešķiršanas gadījumā īpašniekam jānodrošina pieejamība vēl 25 gadus.  

 

 

Jānis Lapiņš

Administratīvās daļas vadītājs
janis.lapins [at] mantojums.lv

Daiga Toc-Macāne

Speciāliste
daiga.toc-macane [at] mantojums.lv

2022. gads

Informācija par programmas izpildi:

2021. gads

2020. gads:

2019. gads:

2018. gads:

2017. gads: