Foto

Eiropas mantojuma zīme šobrīd apvieno 48 objektus 19 Eiropas Savienības dalībvalstīs, Latvijā zīme ir piešķirta ēku kompleksam “Trīs brāļi”. Zīme sniedz iespēju Latvijas kultūrai un vēsturei nozīmīgiem objektiem ieraudzīt un atklāt sevi Eiropas vērtību un kultūrvēsturiskajā kontekstā, attīstot un pilnveidojot kopēju Eiropas identitāti un piederību tai, tajā pašā laikā saskatot nacionālo un reģionālo daudzveidību. Eiropas mantojuma zīme apliecina ideju par spēju būt vienotiem daudzveidībā.

Zīmes piešķiršana sniedz iespēju aktīvi piedalīties sadarbības tīklu veidošanas pasākumos, pieredzes apmaiņu un mācīšanos no līdzbiedriem un kopīgu projektu veidošanu.

Objektu atlase notiek divos posmos: Latvijas nacionālais konkurss un Eiropas Savienības līmeņa atlase. Katrā atlases gadā no Latvijas uz atlasi Eiropas līmenī var tikt virzīti ne vairāk kā divi pieteikumi. Nākamā atlase Eiropas līmenī paredzēta 2023. gadā.

Plašāka informācija par konkursa prasībām un norisi pieejama:

Pieteikuma veidlapas:

Papildu informācijas resursi:

Baiba Brice

Administratīvās daļas vadītāja vietniece
baiba.brice [at] mantojums.lv