Foto

Eiropas mantojuma zīme šobrīd apvieno 60 objektus 21 Eiropas Savienības dalībvalstī un apliecina ideju par spēju būt vienotiem daudzveidībā, pilnveidojot kopēju Eiropas identitāti un piederību tai, vienlaikus saskatot nacionālo un reģionālo daudzveidību.

Latvijā Eiropas mantojuma zīme ir piešķirta ēku kompleksam “Trīs brāļi” un Turaidas vēsturiskajam centram. Piešķirtais statuss sniedz iespēju Latvijas kultūrai un vēsturei nozīmīgiem objektiem ieraudzīt un atklāt sevi Eiropas vērtību un kultūrvēsturiskajā kontekstā.  Statuss sniedz iespēju gūt pieredzes apmaiņu, veidot jaunus sadarbības tīklus un īstenot kopīgus projektus.

Nākamā atlase Eiropas līmenī paredzēta 2025. gadā. Objektu atlase notiek divos posmos: Latvijas nacionālais konkurss un Eiropas Savienības līmeņa atlase. Katrā atlases gadā no Latvijas uz atlasi Eiropas līmenī var tikt virzīti ne vairāk kā divi pieteikumi.

Plašāka informācija par konkursa prasībām un norisi pieejama:

Pieteikuma veidlapas:

Papildu informācijas resursi:

Baiba Brice

Administratīvās daļas vadītāja vietniece
baiba.brice [at] mantojums.lv