Cienījamie žurnālisti!

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku un kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti. 

Mantojuma pārvaldē strādā kultūras mantojuma aizsardzībā specializējusies komanda ar kompetencēm arheoloģijā, vēsturē, arhitektūrā, mākslā, restaurācijā un pilsētbūvniecībā. Mantojuma pārvaldes speciālisti apzina, pēta un uzrauga kultūras pieminekļus, savukārt reģionālo nodaļu inspektori veic regulāras pieminekļu apsekošanas un veido komunikāciju ar to īpašniekiem, sekojot normatīvajiem aktiem. Veidojot publikācijas, kurās tiek skarti ar kultūras mantojumu saistīti jautājumi, esat laipni aicināti konsultēties ar Mantojuma pārvaldi.

Skaidrojumi par dažādām tēmām un aktualitātes atrodamas arī mājaslapā, par papildus jautājumiem, kas saistīti ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atbildības jomām, aicinām sazināties ar sabiedrisko attiecību speciālistu. 

Linda Zonne-Zumberga

Sabiedrisko attiecību speciāliste
linda.zonne-zumberga [at] mantojums.lv