Eiropas mantojuma zīmes mērķi ir stiprināt Eiropas pilsoņu, jo īpaši jauniešu, piederības izjūtu Eiropas Savienībai (ES), savstarpējo sapratni un kultūru dialogu, pamatojoties uz Eiropas vēstures un kultūras mantojuma kopīgām vērtībām un elementiem, kā arī uz izpratni par nacionālo un reģionālo daudzveidību. Zīme sniedz Eiropas pilsoņiem jaunas iespējas izprast kopīgo, tomēr atšķirīgo kultūras mantojumu, kopīgo vēsturi, kā arī ES vērtības un nozīmi. Eiropas mantojuma zīmi piešķir objektiem, kam piemīt liela simboliska Eiropas nozīmes vērtība un kas raksturo Eiropas kopīgo vēsturi un  ES izveidi, kā arī Eiropas integrācijas procesa pamatā esošās Eiropas vērtības un cilvēktiesības.

Viens no lielākajiem ieguvumiem, ko objektiem sniedz zīmes piešķiršana, ir iespējas piedalīties sadarbības tīklu veidošanas pasākumos, kuri ir paredzēti zīmi saņēmušajiem objektiem. Visi objektu pārvaldītāji tiek aicināti piedalīties gadskārtējā konferencē, lai sekmētu pieredzes apmaiņu un mācīšanos no līdzbiedriem, kā arī radītu izdevīgus nosacījumus kopīgu projektu sākšanai. Objekti, kam piešķirta zīme, nesaņem tiešu finansējumu no ES budžeta, tomēr tie var pieteikties atbalsta saņemšanai no citām Eiropas Savienības programmām.

Objektu atlase notiek divos posmos. Katrā atlases gadā no valsts uz atlasi Eiropas līmenī katras valsts nacionālais koordinators var virzīt ne vairāk kā divus pieteikumus. Atlasi veic neatkarīgu ekspertu žūrija Eiropas Komisijas pārraudzībā. Tā paredzēta 2019., 2021., 2023., 2025. gadā.  Pieteikumi Eiropas Komisijai  jāsaņem vēlākais līdz atlases gada 1. martam.

 

Resursi: