Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde īsteno veiksmīgu starptautisko sadarbību, nodrošinot pārstāvniecību visās nozīmīgākajās kultūras mantojuma starptautiskās sadarbības platformās, kā arī veidojot sadarbības projektus ar konkrētām valstīm. Pārvaldes starptautiskās sadarbības aktivitāti nosaka mērķis dot ieguldījumu Latvijas un citu valstu kultūras mantojuma saglabāšanā un aizsardzībā, tai skaitā kultūras daudzveidības aizsardzībā. Pārvalde uzskata, ka starptautiskajai sadarbībai jābūt pastāvīgam, abpusējam mācību procesam, no kura ieguvēji ir visas iesaistītās personas, bet rezultāti – ilgtermiņa. 

Ilgstoša profesionāla sadarbība un labās prakses apmaiņa Latvijai ir ar Lietuvu un Igauniju, kā pēdējo no īstenotajiem projektiem uzsverot projektu “Apciemojot kaimiņus”, 2018.gadā sarīkojot trīs seminārus – katrā valstī vienu, kā arī kopā publicējot grāmatu par 100 nozīmīgākajiem Baltijas valstu kultūras pieminekļiem.

Pārvalde pārstāv Latviju Baltijas jūras valstu kultūras mantojuma komitejā, kurā prezidēja 2018.-2019. gadā. Pateicoties Ārlietu ministrijas izpratnei, dialogs par kultūras mantojumu tika izvirzīts kā viena no Latvijas kopējām prioritātēm Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē laikā. 

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperti valsti pārstāv Eiropas kultūras mantojuma direktoru forumā, Eiropas juristu forumā, Eiropas Arheologu konsīlijā, Eiropas Savienības darba grupā “ES un kultūras mantojums”, Eiropas Kultūras mantojuma dienu koordinatoru tīklā, Eiropas Kultūras mantojuma zīmes koordinatoru tīklā, Eiropas Savienības kopējās plānošanas iniciatīvas kultūras mantojumam sadarbībā, kā arī Eiropas Kultūras mantojuma ekspertu forumā.

Nozīmīga sadarbība Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei ir izveidojusies ar Norvēģijas Kultūras mantojuma direktorātu, kas ļāva panākt EES/Norvēģijas finanšu instrumenta kultūras mantojuma projektu visaugstāko kvalitāti, kā arī 2017.gadā uzsākta un šobrīd tiek attīstīta sadarbība moderno tehnoloģiju lietošanā kultūras mantojuma fiksācijā. 

Pārvalde ir rosinājusi starptautisku sadarbību mūsdienās radītā kultūras mantojuma izcelšanai, par ko interesi ir izrādījusi Norvēģija, Polija, Francija un Kipra, un kuru īstenot iecerēts gadījumā, ja tam būs pieejams finansējums. 

Pārvaldes eksperti ir nozīmīgu starptautisku kultūras mantojuma politikas dokumentu līdzautori.

 

3D skenēšana un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma pārvaldībā

2019. gada novembrī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Norvēģijas kultūras mantojuma direktorāts uzsāka sadarbības projektu “3D skenēšana un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma pārvaldībā”.
Skatīt vairāk

Eiropas kultūras mantojuma dienas

Eiropas kultūras mantojuma dienas aizsāktas 1985. gadā pēc Eiropas Padomes iniciatīvas, kurai 1999. gadā pievienojās arī Eiropas Savienība, kuras intereses kopīgajā notikumā pārstāv Eiropas Komisija.
Skatīt vairāk