Konferences pieteikuma attēls

2020. gada 24. un 25. novembrī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde rīkoja starptautisku konferenci “Mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus pārvaldības iespējas un izaicinājumi / Opportunities and Challenges of Art and Antiques Market Management”. Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ konference šogad notika tiešsaistē.

Konferencē starptautiski un Latvijas mākslas tirgus pārvaldības eksperti diskutēja par aktuālām norisēm mākslas tirgus pārvaldībā, mākslas tirgus uzraudzību un regulāciju, atbildīgu tirdzniecības praksi, mākslas priekšmetu tirgus vēsturiskiem aspektiem un mūsdienu izaicinājumiem.

Ar šo konferenci tiek atzīmētas divas svarīgas gadadienas, proti, 50. gadadiena UNESCO 1970. gada Konvencijai par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu un 25. gadadiena UNIDROIT 1995. gada Konvencijai par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem.

Konferences mērķis bija aicināt mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībniekus – izsoļu namu, antikvariātu, mākslas galeriju pārstāvju un kolekcionārus – apzināties savu lomu kultūras mantojuma aizsardzībā. Ievērojot juridiskās normas un ētikas principus savā profesionālajā darbībā, mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībnieki spēj nodrošināt tirgus vidi ar likumīgas izcelsmes kultūras priekšmetiem un mazināt nelikumīgi iegūtu kultūras priekšmetu nokļūšanu tirdzniecībā.

Viens no institucionālajiem instrumentiem kultūras priekšmetu nelikumīgas aprites novēršanā ir tirgus uzraudzība, kas tuvākajos gados tiks ieviesta arī Latvijā, tādēļ ir būtiski veicināt valsts pārvaldes un mākslas un antikvāra tirgus dalībnieku sadarbību, ļaujot izskaust kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību un tās radītās sekas – terorisma finansēšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī neatgriezenisku kultūras mantojuma zaudējumu.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde piedāvā konferences rakstu krājumu, kurā apkopoti lektoru pētījumi latviešu un angļu valodā. Tas ir pieejams gan elektroniskā, gan drukātā formātā.

Konferences pirmās dienas ieraksts latviešu valodā.

Konferences otrās dienas ieraksts latviešu valodā.

The first day of the conference in English.

The second day of the conference in English.