Davosas deklarācija. Ceļā uz augstas kvalitātes būvkultūru (Baukultur) Eiropā (angļu un latviešu valodā)

Konferences "Kultūras mantojuma, mūsdienu arhitektūras un dizaina mijiedarbība" paziņojums (12.-13.04.2015., Rīga);

Konferences mājaslapa http://heritageriga2015.mantojums.lv

Diskusija Rīgas vēsturiskā centra nakts tēls (27.02.2006, Rīga)