Kultūras mantojuma gada balva ir vienīgais apbalvojums kultūras mantojuma nozarē. Tās mērķis ir izteikt atzinību visaugstāk vērtējamajam veikumam pieminekļu saglabāšanas jomā, lai veicinātu kultūras mantojuma nozarē darbojošos organizāciju, indivīdu, kultūras pieminekļu saimnieku un pašvaldību aktivitāti kultūras pieminekļu saglabāšanā, izpētē un popularizēšanā, vienlaikus izvērtējot kultūras mantojuma nozarē paveikto, veicinot kultūras mantojuma apziņu sabiedrībā kā nozīmīgu faktoru cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā, valsts kultūras un ekonomikas stiprināšanā un informējot par norisēm kultūras pieminekļu aizsardzībā un saglabāšanā.

Balva tiek pasniegta kopš 2002. gada. No 2011. gada kultūras mantojuma gada balva tiek pasniegta reizi divos gados. Nominēt par paveikto kultūras mantojuma nozarē gada balvai var ikviens. Saņemtos pieteikumus izvērtē šim mērķim izveidota Ekspertu komisija, kurā ietilpst Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Kultūras ministrijas un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Kultūras mantojuma gada balva ir simboliska piemiņas zīme – marmora ķieģelis un naudas prēmija. Arhitektūras pieminekļi ir vistiešāk uztveramā kultūras mantojuma daļa. Ēkas tiek radītas, spēlējoties ar ķieģeļiem. Ķieģelis formā un saturā ir vienkāršs materiāls no kā rodas laba arhitektūra. Balva – ķieģelis – ir kāda veca, oriģināla ķieģeļa kopija citā materiālā  – marmorā, kas ir augstvērtīgs un estētiskā ziņā pievilcīgs materiāls.