Statuss:
Īstenošanā
EEZ
EZZ logo

2019. gada novembrī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Norvēģijas kultūras mantojuma direktorāts uzsāka sadarbības projektu “3D skenēšana un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma pārvaldībā”.

Projekts balstīts abu institūciju iepriekšējā sadarbībā, kuras rezultātā atzīta nepieciešamība veicināt lietotāju izpratni un sniegt metodoloģisku atbalstu. Projekta mērķis ir nacionālo kultūras mantojuma iestāžu ekspertu kapacitātes stiprināšana Latvijā un Norvēģijā, izmantojot inovācijas un mūsdienu tehnoloģijas mantojuma saglabāšanā. Iniciatīva sekmēs kvalitatīvāku kultūras mantojuma saglabāšanu ar atbilstošām metodēm, nodrošinot plašāku ekspertu loku un informētību par jaunākajām tehnoloģijām. Projekta rezultātā tiks izstrādāta rokasgrāmata - vadlīnijas moderno tehnoloģiju izmantošanai kultūras mantojuma saglabāšanā un pārvaldībā.

2019. gada novembrī tika īstenota Projekta pirmā aktivitāte – seminārs par mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespējām kultūras mantojuma izpētē, dokumentēšanā un saglabāšanas risinājumu izstrādē. Seminārā uzsākta diskusija par mūsdienu tehnoloģiju metodēm, to izmantošanas iespējām un izaicinājumiem, kurus apzinot un rodot risinājumus, tiks sagatavota rokasgrāmata kā palīgs tehnoloģiju izmantošanai kultūras mantojuma saglabāšanā iesaistītajiem.

Seminārā tika aplūkotas izpētes metodes - lāzerskenēšana, fotogrammetrija, ģeoradara izmantošana, sniedzot konkrētus piemērus un tehnoloģiju izvēles pamatojumu. Lektori sniedza arī viedokļus par trūkumiem vai grūtībām konkrētu metožu izmantošanā, kā arī kopējā izpētes procesā, kas saistīts ar informācijas apriti un komunikāciju starp pasūtītāju un izpildītāju. Pieaicinātais Lielbritānijas pārstāvis David Andrews sniedza informāciju par Historic England pieredzi tehnoloģiju izmantošanā vēsturisku vietu izpētē un fiksēšanā.

Par Latvijas pieredzi informēja Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes speciālists Edgars Šulcs, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes zinātniskais asistents Jurijs Ješkins, SIA SV Solutions speciālists lāzerskenēšanā Ģirts Freibergs. Restauratore Madara Rasiņa, informēja par piemēriem tehnoloģiju izmantošanā no praktiskās restaurācijas aspektiem – Cēsu viduslaiku pils konservācijā, vēsturiskā pilsētas ģerboņa izpētē ēku kompleksā Trīs Brāļi, kā arī Rīgas pils vēsturisko elementu restaurācijā.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta Divpusējās sadarbības fonda līdzekļiem. Kopējais finansējuma apjoms  122 859 euro. .Projekta īstenošanas laiks līdz 2025. gada pavasarim.