RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PADOME 

Mazā Pils iela 19
Rīga LV-1050
Parakstītus iesniegums jautājuma izskatīšanai noteiktajā termiņā jāsūta: pasts@mantojums.lv

Par darba kārtību sazināties ar Padomes sekretāru:

Linda Zonne-Zumberga

Sabiedrisko attiecību speciāliste
linda.zonne-zumberga [at] mantojums.lv