RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PADOME 

Mazā Pils iela 19
Rīga LV-1050
Tālrunis informācijai: 66164785
E-pasts: linda.zonne-zumberga@mantojums.lv
Kontaktpersona: Linda Zonne-Zumberga

Parakstītus iesniegums jautājuma izskatīšanai noteiktajā termiņā jāsūta: pasts@mantojums.lv