Foto

Juris Dambis

Pārvaldes vadītājs
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
juris.dambis [at] mantojums.lv
  • Dr. arch., promocijas darbs “Rīgas centra arhitektoniski telpiskās vides kvalitāte. 1995 – 2010”.  
  • Beidzis Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības un arhitektūras fakultāti. 
  • Pēc arhitekta kvalifikācijas iegūšanas sācis strādāt kultūras mantojuma jomā, vienlaicīgi darbojies privātpraksē, apguvis arī amatniecības prasmes būvniecībā.
  • 1989.gadā izveidojis un joprojām vada Nacionālo Kultūras mantojuma pārvaldi (bij. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju).
  • Daudzu kultūras mantojuma saglabāšanas koncepciju un nacionālo normatīvo dokumentu idejas autors, piedalījies dažādu starptautisko dokumentu izstrādē.
  • Viens no ICOMOS Latvija dibinātājiem. Bijis Eiropas Padomes Kultūras mantojuma komitejas priekšsēdētājs. Bijis Nacionālās Kultūras padomes priekšsēdētājs.
  • Vadījis Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības koncepcijas „Vīzija 2002/2020” izstrādi.
  • Savā darbā īpašu uzmanību pievērš telpiskās vides kvalitātei un ilgtspējībai, autentiskuma saglabāšanas principiem, kultūras mantojuma, mūsdienu arhitektūras un dizaina dialoga veidošanai, kā arī  kultūras starpdisciplinārām attiecībām.