Jaunumi
NKMP Apeirons
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde stiprina attiecības ar biedrību "Apeirons". Attēls ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un "Apeirona" pārstāvju kopbilde. Foto: L. Zonne-Zumberga

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) ilgstošā sadarbība ar organizāciju “Apeirons” īpaši aktualizējusies un tiek stiprināta 2024. gadā. Šogad pieejamībai un drošībai veltītas arī NKMP ikgadēji rīkotās Eiropas kultūras mantojuma dienas.

Kultūras mantojuma aizsardzības darbā NKMP vienmēr atbalstījusi tādas vides veidošanu, kurā ikviens var justies gaidīts un spēt patstāvīgi darboties. Kaut arī nereti dzirdēts viedoklis, ka kultūras mantojumu nevar atvērt pilnīgi visiem cilvēkiem, NKMP uzskata, ka galvenais ir atrast kvalitatīvu risinājumu.

Cik nozīmīgi, lai risinājums būtu mērķtiecīgs un kvalitatīvs, kā arī to, cik patiesībā plašam cilvēku lokam nepieciešami pārdomāti vides dizaina risinājumi, sarunā ar NKMP kolektīvu, apliecināja biedrības “Apeirons” valdes loceklis Ivars Balodis. Diemžēl nereti, mēģinot pielāgot vidi tā, lai tā būtu pieejama visiem, mērķis netiek sasniegts, jo uzdevums tiek veikts neiedziļinoties tā būtībā. NKMP speciālisti, izvērtējot izmaiņu iespējamību kultūras pieminekļos, rūpīgi vērtē iecerēto pārveidojumu pamatojumu un kvalitāti. Lai uzlabotu izpratni par daždažādajām vajadzībām un to kā jūtas vājredzīgi, neredzīgi, vājdzirdīgi, nedzirdīgi cilvēki, cilvēki ar kustību traucējumiem, vai garīga rakstura traucējumiem, NKMP kolektīvs noklausījās vides pieejamības eksperta Jurģa Brieža lekciju par universālo dizainu. Izglītojošajā stāstījumā J. Briedis iztirzāja universālā dizaina pamatprincipus, norādīja uz specifiskām, vērā ņemamām niansēm, kā arī demonstrēja dažādus piemērus.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde uzsver, ka vides pieejamība kultūras mantojuma objektos ir iespējama!