Gulbenes-Alūksnes šaursliežu dzelzceļš

2021. gada Eiropas kultūras mantojuma dienas veltītas transportam

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina pieteikt objektus

Kultūras mantojums ir daudzveidīgs, tas ir klātesošs mūsu ikdienā un ietekmē paaudžu likteņus. Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienas (Mantojuma dienas) Latvijā, kas norisināsies no 17. līdz 19. septembrim, būs  veltītas transporta tēmai, paverot plašu mantojuma spektru – sākot ar ceļiem, tiltiem, kanāliem un dzelzceļa stacijām, beidzot ar lidlaukiem, ostām un pašu spēkratu kolekcijām. Cilvēks vienmēr ir vēlējies pārvietoties un redzēt tālāk, kas, savukārt, virza attīstību – ceļu krustpunktos veidojās pilsētas, pārceltuves veicināja tirdzniecību, pie dzelzceļa līnijām tapa strādnieku ciemati, pie lidlaukiem tika uzceltas lidostas. Mobilitātei attīstoties, vēl nesen modernā transporta infrastruktūra kļuvusi par vēstures mantojumu, vienlaikus veidojot kvalitatīvu vidi mūsu dzīvei, kā arī iedvesmojot inovācijām un atklājumiem. Pagātnē aizgājuši senie kariešu ceļi un pasta stacijas, šaursliežu dzelzceļi un dirižabļu angāri, bet dzelzceļa stacijas, bākas, tilti un pārceltuves kalpo mums joprojām, pat būdami industriālie, arhitektūras, vēstures vai mākslas pieminekļi. Transporta līdzekļos un to infrastruktūrā iemiesojušās sava laika progresīvākās tendences un inženiertehniskais novatorisms, tie veicināja ražošanu un dizaina attīstību.

2021. gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Eiropas dzelzceļa gadu, tāpēc šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros īpaši aicinām caur dzelzceļa vēsturi un kultūras mantojumu atgādināt par dzelzceļa ieguldījumu Eiropas labklājības veidošanā un dzelzceļa lomu progresīvu tehnoloģiju izstrādē.

Ar transportu un pārvietošanos saistītajā kultūras mantojumā savijas tehniskā izcilība un radošums, praktiskais labums un estētika, tādēļ šī joma ir saistoša visplašākajam interesentu lokam. Eiropas kultūras mantojuma dienas ir iespēja padarīt pieejamu un atvērtu ar transportu un pārvietošanos saistīto kultūras mantojumu, vienlaikus aktualizējot un mazinot barjeras kultūras mantojuma fiziskajai un emocionālajai pieejamībai, lai daloties un iepazīstot savu dažādību, mēs kļūtu tuvāki.

Dalība Eiropas kultūras mantojuma dienās paver lielisku iespēju kļūt par daļu no kopējās Eiropas kultūras mantojuma popularizēšanas iniciatīvas, objektu īpašniekiem un pārvaldītājiem izcelt savu mantojuma vietu un piesaistīt jaunus interesentus, padarīt atpazīstamāku savu objektu Latvijas un starptautiskajā mērogā, kā arī sniegt iespēju sabiedrībai iepazīt tās kultūras mantojumu, tādējādi kopēji stiprinot izpratni par kultūras mantojumu un tā nozīmību.

Aicinām ar transportu un pārvietošanos saistīto kultūras mantojuma objektu saimniekus un pārvaldītājus pieteikt objektus šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienām.

Lai pieteiktos, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu, kas iever nelielu aprakstu par objekta saikni ar transporta attīstību un īsu idejas izklāstu par potenciālo pasākumu programmu* Mantojuma dienu ietvaros, kas veicinātu mantojuma pieejamību plašākai sabiedrībai un dažādām tās grupām (piemēram, iespējas nodrošināt plašāku fizisko piekļūstamību, pasākumi, kas ir saistoši dažādām vecuma grupām, u.c.). Mantojuma dienu programmas ietvaros jācenšas nodrošināt bezmaksas pasākumu pieejamība.

Pieteikumus gaidīsim pa pastu Rīgā, Mazā Pils ielā 19, LV - 1050 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus uz elektroniskā pasta adresi pasts@mantojums.lv, līdz  2021. gada 10. martam (pasta zīmogs).

Visus saņemtos pieteikumus atbilstoši pieteikumā minētajām prasībām izvērtēs Nacionālās kultūras mantojums pārvaldes eksperti un lems par to iekļaušanu ikgadējā Mantojuma dienu katalogā.

Mantojuma dienu katalogā iekļautais objekts bez maksas saņems simbolisko Eiropas kultūras mantojuma dienu karogu, zināmu skaitu katalogu, citus Eiropas Padomes piedāvātos reprezentācijas materiālus, kā arī iespēju konkursa kārtībā pretendēt uz nelielu finansiālu atbalstu pasākuma rīkošanai. Pārvalde nodrošinās informācijas izplatīšanu par Mantojuma dienu objektu un tur notiekošajiem pasākumiem.

Ja pieteiktais objekts nebūs saistīts ar transporta kultūras mantojumu, bet pasākuma ieceres veicinās plašāku sabiedrības izpratni par kultūras mantojuma pieejamību, objekts var netikt iekļauts katalogā, tomēr Pārvalde izplatīs informāciju par Mantojuma dienu laikā rīkotajiem pasākumiem.

* Klātienes pasākumu norises iespējamība būs atkarīga no valstī noteiktajiem, ar Covid-19 pandēmiju saistītajiem, ierobežojumiem.

Anna Anita Cīrule

Eiropas kultūras mantojuma dienu nacionālā koordinatore

anna.anita.cirule@mantojums.lv, +37167326602

EKMD logo