Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Restaurācijas darba procesa un izpildījuma kvalitātes atbilstības vērtējums nacionālo un starptautisko kultūras mantojuma aizsardzības jomas tiesību aktiem restaurācijas jomā. Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas ekspertu padome, pamatojoties uz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē (Pārvalde) apstiprināto Nolikumu, vērtē Restaurācijas speciālista darba paraugus ar mērķi piešķirt noteiktu restaurācijas speciālista kvalifikāciju.
Būvju restaurācijas speciālistu kvalifikācijas komisija, pamatojoties uz vienošanos starp Pārvaldi un Latvijas Būvinženieru savienību, lemj par Pārvaldes atzinuma sniegšanu restaurācijas darbu vadīšanā un/vai uzraudzībā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
    Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums par pirmreizēju restaurācijas kvalifikācijas novērtējumu, kam pievieno zināšanas, prasmes un pieredzi apliecinošus dokumentus, saskaņā ar apstiprināto "Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas kārtība", vai iesniegums par atkārtotu restaurācijas kvalifikācijas novērtējumu, kam pievieno iepriekšējā perioda darbības pārskatu ar veikto darbu sarakstu un īsu to aprakstu.

    Skat. http://mantojums.lv/lv/restauratoriem/

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu