Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde) sniedz atzinumu par to, vai būvdarbi kultūras piemineklī, tā teritorijā vai aizsardzības zonā, attiecībā uz kultūras pieminekļa aizsardzību,
atbilst Pārvaldes saskaņotam projektam un Pārvaldes izsniegtai atļaujai. Pārvaldes atzinumus par darbu atbilstību Pārvaldes atļaujas noteikumiem nepieciešams, ja tas kā nosacījums ietverts Pārvaldes atļaujā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
    Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums par atzinuma sniegšanu (skat. Veidlapas).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu