Tērbatas un Dzirnavu ielas krustojums
Foto: L. Zemīte

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir tikusies ar Rīgas domes Satiksmes departamenta vadību un vienojusies par sadarbību – tās prioritāte ir novērst pagaidu risinājuma sekas un aicināt Rīgas vadību pilsētas vizuālo tēlu izstrādāt savlaicīgi un konsekventi. Procesam svarīga ir secīga rīcība un veiksmīgāka sadarbība pilsētas struktūru starpā.

Satraukums par pagaidu risinājumu satiksmes mierināšanai Tērbatas ielā ir uzrādījis gan sabiedrības saasinātu uzmanību, gan nepietiekamu komunikāciju starp dažādām atbildīgajām pilsētas struktūrām. Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei nav iebildumu pret satiksmes mierināšanu mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošībai, tomēr tam nepieciešams vienots, augstas dizaina kvalitātes risinājums.

Pārvalde aicināja pašvaldību meklēt vēsturiskajai pilsētvidei piemērotus cilvēka dzīves kvalitāti uzlabojošus satiksmes mierināšanas risinājumus un Pārvaldei iesniegt konceptuālu redzējumu par satiksmes drošības risinājumiem un to ietekmi uz Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskajām vērtībām. 

Lai sadarbība pilsētas vēsturiskā centra saglabāšanā būtu veiksmīga, minēto konceptuālo risinājumu ieteicams izvērtēt arī Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē, kurā ar balsstiesībām darbojas trīs Rīgas domes pārstāvji, kā arī konsultanta kapacitātē – Rīgas pilsētas arhitekts.

Attiecībā uz bruģim šobrīd nodarīto kaitējumu, situācija tiks labota pēc pagaidu risinājumu noņemšanas. Izņemtais vai urbjot sabojātais bruģis tiks aizstāts ar citu vēsturisko bruģakmeni.