Sens griestu dekors ar augiem un putniem

Kārtējā Restauratoru kvalifikācijas novērtēšanas padomes ekspertu sēde Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē ir plānota 20. maijā.

Dokumenti izvērtēšanai iesniedzami līdz 30. aprīlim. Tos vēlams iesniegt digitālā formātā parakstītus ar elektronisko parakstu.

Papildu informācija par padomes darbu un plānotajām sanāksmēm precizējama pie padomes sekretāres Ievas Jekševicas (ieva.jeksevica@mantojums.lv).

Plašākas ziņas, kā sagatavot nepieciešamos dokumentus, kā arī padomes nolikums un kārtība pieejama sadaļā Restauratoru kvalifikācija.