Jaunumi
Šķeltovas p. baznīca
Avots: IS "Mantojums": 6314 - Šķeltovas pareizticīgo baznīca

Noslēgti līgumi restaurācijas un konservācijas darbu veikšanai četros Latvijas dievnamos, īstenojot Kultūras ministrijas 2023. gada nogalē piešķirto papildus finansējumu1 988 714,00 euro apmērā.

No tiem 626 714,00 euro, lai Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas ietvaros, nodrošinātu finansējumu valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Svētās Annas luterāņu baznīcas jumta atjaunošanai (341 714,00 euro), reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa Liepājas Svētās Trīsvienības pareizticīgo baznīcas rietumu fasādes un galvenās ieejas restaurācijai (225 000,00 euro), kā arī valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Šķeltovas pareizticīgo baznīcas jumta atjaunošanas darbiem (60 000,00 euro).

Savukārt 362 000,00 euro, lai Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas ietvaros nodrošinātu finansējumu nepieciešamajiem darbiem valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Rīgas Svētā Jēkaba katoļu baznīcā un tās ēku kompleksā.

 

 

 1Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, Ministru kabineta 2023.gada 5. decembra rīkojumu Nr. 854 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Finanšu ministrijas 2023. gada 15. decembra rīkojumu Nr. 478 „Par līdzekļu piešķiršanu”, no valsts budžeta programmas 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” piešķirts finansējums kopumā 988 714,00 euro apmērā.