Mūžībā devies arhitekts Gunārs Asaris. Rīgas pilsētas attīstībā Gunārs atstājis nopietnus vaibstus. Ilgstoši ieņemdams Rīgas pilsētas galvenā arhitekta amatu, Gunārs panāca šī posteņa ievērojamu ietekmi, kas arhitektūras nozarei ļāva pacelties jaunā gaismā. Līdz ar to padomju režīma laikā arhitekti Rīgas plānošanā ieguva izšķirošu nozīmi, savukārt, atgūstot Latvijas neatkarību, jau 1995. gadā Rīga ieguva jaunu, uz demokrātiskiem principiem veidotu, teritorijas plānojumu. Gunārs Asaris izprata un atbalstīja arī kultūras mantojuma saglabāšanu. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Gunāra Asara dēlam – kolēģim Jānim Asarim izsaka dziļu līdzjūtību!

Juris Dambis

Dr. Arch.

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs