Jaunumi
Ķieģeļi, apmetums

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir izvērtējusi kultūras pieminekļu īpašnieku pieteikumus atklātajam konkursam valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.

Konkursa ietvaros tika saņemti 195 pieteikumi par kopējo summu vairāk nekā 2 miljoniem eiro. Pieejamais finansējums programmā 561 095 eiro, kā arī papildu 72 000 eiro mērķfinansējums Rīgas Brāļu kapu un Salaspils koncentrācijas nometnes vietas memoriāla saglabāšanai.

Finansējums piešķirts 61 objekta konservācijas vai restaurācijas darbu veikšanai.

Konkursā prioritāri tika atbalstīta apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kultūras pieminekļu izpēte, kā arī restaurācijas amatu apmācība un pieredzes pārņemšana.

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā līdzekļus piešķir objektiem, kas ir pieejami sabiedrības apskatei, un finansējuma piešķiršanas gadījumā īpašniekam jānodrošina pieejamība objektam vēl 25 gadus.

Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, 2021. gada konkursā piešķirtais finansējums jāapgūst līdz 2021. gada beigām.

Papildu informācija:

Agnese Rupenheite

Vadītāja pienākumu izpildītāja
agnese.rupenheite [at] mantojums.lv

Daiga Toc-Macāne

Speciāliste
daiga.toc-macane [at] mantojums.lv