Logo_European Cultural Heritage Green Paper

Kultūras mantojums ir neaizstājams resurss teritorijas kvalitatīvā attīstībā, tāpēc Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde iesaka, plānojot pašvaldību ilgtspējīgu attīstību, ikvienā no stratēģiju un programmu virzieniem izvērtēt ieguvumus, ko sniedz kultūras mantojuma resursu saglabāšana un gudra izmantošana. Pārvalde aicina veicināt kultūras pieminekļu un kultūrvēsturisku ēku pārdomātu restaurāciju un pielāgotu atkārtotu izmantošanu, kā tas noteikts Latvijas un starptautiskajos tiesību aktos un principos. Iesakām izvērtēt Eiropas Padomes Stratēģijā 21 paustos ieteikumus, kas attiecas uz kultūras mantojuma lomu teritorijas un ekonomiskajā attīstībā, kā arī Europa Nostra un ICOMOS ieteikumus kultūras mantojuma resursu pasargāšanai un izmantošanai klimata pārmaiņu mazināšanā.

Informācijas resursi:

European Cultural Heritage Green Paper