Pieteikšanās Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas finansējumam notiek līdz 15. aprīlim (ieskaitot). Ja Jums radušās neskaidrības, aicinām iesūtīt jautājumus. Atkarībā no izrādītās intereses, rīkosim vebināru, vai atbildēsim jautājumus NKMP tīmekļvietnē.