Jaunumi
Foto

22. janvārī, Pasaules Ekonomikas foruma Kultūras ministru konferencē pieņemta Davosas deklarācija, kas ievieš būvniecības kultūras (Baukultur) konceptu, uzsverot būvniecību ne tikai kā ekonomisku, bet arī kultūras notikumu, vienlaikus atzīstot kultūras mantojuma īpašo lomu augstas kvalitātes būvniecības kultūras veidošanā. 

Pieņemot deklarāciju, Eiropas kultūras ministri būvniecības kultūru atzīst par kopēju labumu un atbildību, apņemoties ieguldīt īpašas pūles, lai ikvienā valstī sasniegtu augstas kvalitātes būvniecības kultūru.

 Novērtējot arhitektūras sasniegumus pagātnē, vienlaikus jāatzīst, ka mūsdienu būvētās vides kvalitāte ne vienmēr un ne visās vietās ir pietiekama – dominē ikdienas dzīves vajadzības to elementārā izpratnē, attālinoties no kultūras. Tomēr būvniecība nav tikai būvizstrādājumu lietošana, konstruktīvie risinājumi un drošība, bet gan būtiskākais – vietas starpdisciplināra izpratne un risinājuma radoša ideja, kas orientēta uz cilvēka dzīves kvalitāti. Kultūras mantojums saskarsmē ar mūsdienu būvniecību ir trausls. Kultūras mantojuma, mūsdienu arhitektūras un dizaina līdzāspastāvēšanā ir nepieciešams smalkāks dialogs, kur gadsimtos radītām vērtībām tiek piešķirta nozīme un parādīta cieņa, savukārt iejūtīga un kvalitatīva mūsdienu arhitektūra un dizains kļūst par jaunu pievienotu vērtību. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija jau vairāk nekā piecpadsmit gadus ir rosinājusi nacionālas un starptautiskas diskusijas par mūsdienu arhitektūras kvalitāti kultūrvēsturiskajā vidē, tāpēc ar īpašu gandarījumu vērtē Šveices kolēģu iniciatīvu Eiropas Kultūras mantojuma gadu uzsākt ar kultūras mantojuma nozares rosinātu kultūras ministru konferenci Pasaules ekonomikas foruma priekšvakarā.

Ar Davosas deklarāciju tiek pievērsta uzmanība arhitektūras kvalitātei, atbildībai pret iepriekšējo paaudžu radītām vērtībām, kā arī  mūsdienu un nākotnes sabiedrības dzīves kvalitāti.

Latviju Davosas konferencē pārstāv kultūras ministre Dace Melbārde, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis un Kultūras ministrijas nozares padomniece LR pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Zane Vāgnere.

Davosas deklarācija:

Davosas deklarācijas konteksts:

Konferences Kultūras mantojuma, mūsdienu arhitektūras un dizaina mijiedarbība videoieraksts (latviešu valodā)
 

Konferences paziņojums: