Aizsardzības numurs
4658
Adrese
Ventspils novads Ugāles pagasts Ugāle Ugāles pareizticīgo baznīca
Pieminekļa apraksts
1862. g. koks tempera 45 x 38 cm Vasilijs Pešehonovs