Aizsardzības numurs
3180
Adrese
Cēsu novads Taurenes pagasts Lodesmuiža Lodes muižas dzīv. ēka
Pieminekļa apraksts
19. gs. I p. koks