Statuss:
Īstenošanā
CHARTER logo

CHARTER - Kultūras mantojuma pasākumi apmācības, izglītības un pienākumu pilnveidošanai ir “Erasmus+” finansēts projekts, kas ilgst no 2021. gada janvāra līdz 2024. gada decembrim.

CHARTER tiecas izveidot ilgstošu, visaptverošu nozares prasmju stratēģiju, lai nodrošinātu Eiropā vajadzīgās kultūras mantojuma prasmes un atbalstītu ilgtspējīgu sabiedrību un ekonomiku, tostarp attīstot transversālās, piemēram, digitālās/tehnoloģiskās un zaļās/zilās ekonomikas prasmes.

Apvienojot stratēģisko sadarbību un novatoriskas metodes, projekta mērķis ir novērst nepilnības un neatbilstības starp izglītības un profesionālajām sistēmām un darba devēja vajadzībām kultūras mantojuma nozarē. CHARTER alianse veicinās projekta ietvaros attīstīto metodoloģiju un sasniegto rezultātu izplatīšanu, lai būtu iespējams ilgtspējīgi aizsargāt, izcelt un pilnveidot materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu Eiropas, dalībvalstu un reģionālajā līmenī.

Projekta ietvars un mērķi

Projekta izveide saistāma ar kultūras mantojuma nozares kā nopietna ekonomiskā spēka un faktora līdz šim statistiski nepietiekamo atzīšanu. Nozares profesijas un aktivitātes nav iekļautas statistikas aprakstos par saimniecisko darbību un profesionālajiem darbības veidiem, kā rezultātā tiek apdraudēts kultūras mantojuma potenciāls veicināt izpratni un aktivitātes, lai stiprinātu Eiropas kultūras identitāti un sociālo saliedētību. CHARTER alianses mērķis ir:

 • precizēt profesionālos pienākumus un aktivitātes un radīt instrumentus integrētai un reaģējošai izglītības sistēmai;
 • noteikt mācību programmas un mācību rezultātus izpētes grupā, lai nodrošinātu izglītību un apmācību atbilstoši pašreizējām un turpmākajām kultūras mantojuma nozares prasmju vajadzībām;
 • apzināt kultūras mantojumu kā ekonomiski aktīvu nozari.

Sadarbība

CHARTER alianse apvieno vadošos akadēmiskos un apmācību pārstāvjus, darba devējus un politikas dalībniekus Eiropas kultūras mantojuma nozarē. Aliansi veido 21 pilntiesīgs loceklis, 7 saistītie partneri un 19 asociētie locekļi no 14 ES valstīm.

Pilntiesīgie locekļi

 • Universitat de Barcelona (Spānija)
 • Akademie der bildenden Künste Wien (Austrija)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam (Nīderlande)
 • Fondazione Scuola dei Bieni e delle Attività Culturali (Itālija)
 • Göterborgs Universiteit (Zviedrija)
 • Università degli studi di Genova (Itālija)
 • Université Sorbonne Paris 13 Nord (Francija)
 • Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Īrija)
 • FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed (Beļģija)
 • Institutul National al Patrimoniului (Rumānija)
 • Kultur und Arbeit (Vācija)
 • MUSEOVIRASTO, Finnish Heritage Agency (Somija)
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Latvija)
 • Veneranda Fabbrica del Duomo (Itālija)
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Slovēnija)
 • E.C.C.O - Verband der Restauratoren
 • ENCATC - European Network for Cultural Management and Policy
 • European Historic Houses
 • ERRIN - European Regions Research and Innovation Network
 • ICOMOS - International Council on Monuments and Sites
 • NEMO - Network of European Museums Organisations (Deutscher Museumsbund)
 • ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional de Alentejo (Alentejo, Portugāle)
 • Eusko Jaurlaritzaren (Euskadi, Spānija)
 • Freie Hansestadt Bremen (Bremen, Vācija)
 • Regione Toscana (Toscana, Itālija)
 • Västra Götalands Läns Landsting (Västra Götalands, Zviedrija)

Asociētie locekļi

 • ICCROM- The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
 • ICOM - International Council of Museums | ICOM-CC and ICOM-ICTOP
 • European Network for Conservation Restoration Education (ENCoRE)
 • Europa Nostra
 • European Association for Architectural Education
 • Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali (Itālija)
 • Office of Public Works (Īrija)
 • Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro (Itālija)
 • Historic Environment Scotland (Apvienotā Karaliste)