Nacionālā kultūras mantojums pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļvietni - https://www.nkmp.gov.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem, kuri mājaslapā ievietoti senāk, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.
  • Sadaļās, kur saturs izvietots vairākās lappusēs, nav iespējama pāreja ar klaviatūru uz nākamo lappusi.
  • Vairāki mājaslapā ievietotie dokumenti ir PDF formātā, un tie ar palīgprogrammatūrām nav piekļūstami.
  • Ne visiem tīmekļvietnē ievietotajiem videomateriāliem ir pieejami subtitri.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 04.01.2021. Izvērtēšanu veica Attīstības daļas speciāliste Anna Anita Cīrule.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: .

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, lūdzam sazināties ar NKMP rakstot: pasts@mantojums.lvvai zvanot +37128908600

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@mantojums.lv

Tālrunis: +37128908600

Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir “Attīstības daļa”.
E-passts:pasts@mantojums.lv
Tālrunis:+37128908600

Pārraugošajā iestāde – Kultūras ministrijā iesniegt, rakstot uz pasts@km.gov.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis:+37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 14.01.2021..

Šo paziņojumu apstiprināja: Baiba Mūrniece, Attīstības daļas vadītāja.