foto

 

Jūnija beigās arheoloģiskā mantojuma aizsardzībā iesaistīto organizāciju pārstāvjiem tika prezentēts pēc Latvijas Kultūras akadēmijas iniciatīvas tapušais “Apdraudētāko Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs”.

Katalogs iecerēts kā informatīvs materiāls, kas iepazīstina ar izplatītākajām un līdz ar to arī apdraudētākajām senlietu grupām, kuras biežāk tiek nelegāli iegūtas, realizētas un izvestas no Latvijas, nevis kā visa hronoloģiski plašā Latvijas arheoloģisko senlietu materiāla atspoguļojums. To paredzēts izmantot kā ilustrētu palīglīdzekli Latvijas un ārvalstu kultūras priekšmetu apriti kontrolējošām iestādēm, arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā ieinteresētajām pusēm, kultūras priekšmetu tirgotājiem un kolekcionāriem, lai palīdzētu identificēt senlietas, kuras biežāk iegūtas nelikumīgos rakumos valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos vai arī mantraču atklātās un atbildīgajām institūcijām apzināti neuzrādītās senvietās. Šādi iegūtās senlietas dažādos veidos tiek mēģināts nelikumīgi pārdot ne tikai Latvijā, bet, uzdodot par pasaulē plašāk zināmo vikingu priekšmetiem, tās tiek realizētas arī ārzemēs. Senlietu kataloga izdošana ir turpinājums 2014. un 2015. gadā Latvijas Kultūras akadēmijas sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības Inspekciju (tagad - Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) un muzejiem rīkotajiem semināriem tiesību aizsardzības iestāžu un citu kultūrvēsturisko priekšmetu nelikumīgas aprites ierobežošanā iesaistīto iestāžu darbiniekiem, lai celtu šajā iestādēs strādājošo kapacitāti senlietu atpazīšanā.

Kataloga autori ir Latvijas Kultūras akadēmijas pieaicinātais pētnieks Andris Kairišs, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja Alise Šulte, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbinieki: Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne, speciāliste Egita Lūsēna un eksperts, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors, Dr. habil. art. Juris Tālivaldis Urtāns. Kataloga tapšanu finansiāli atbalstīja Latvijas Kultūras akadēmija un Valsts kultūrkapitāla fonds.

Ceram, ka internetā ērti pieejamais katalogs līdz ar Inspekcijas un tiesībsargājošo iestāžu darbībām, sekmēs mūsu senlietu nelegālās aprites ierobežošanu. Aicinām ikvienu dot ieguldījumu Latvijas vēstures liecību saglabāšanā un par senlietu atradumiem paziņot Inspekcijai, savukārt par gadījumiem, ka tiek postītas senvietas, informēt Inspekciju vai Valsts policiju.

Katalogs pieejams latviešu, angļu un krievu valodās (pdf dokuments):