Price
Bezmaksas
Saņēmējs
Jebkura persona

Klātienē

Saskaņā ar būvvaldes izsniegto būvatļauju Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde sagatavo un izsniedz kultūras pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas īpašos noteikumus, kas ir saistoši kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) būvprojektēšanā, ja tas ir nepieciešams pakalpojuma pieprasītājam.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
    Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums (skat. veidlapu), īpašuma tiesību apliecinoša kopija (ja nav reģistrēts zemesgrāmatā), zemes gabala robežu plāns, ieceres skice (ja tāda ir).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.