Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde) organizē no citas valsts nelikumīgi izvesto un Latvijā ievesto kultūras priekšmetu, kā arī no Latvijas nelikumīgi izvesto kultūras priekšmetu, atdošanas procedūras

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
    Pakalpojuma ierosināšanai kalpo Iekšējā tirgus informācijas sistēmā reģistrēts pieteikums vai citādi saņemtā informācija

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu