Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa atsavināšanas gadījumā, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde), ņemot vērā valsts nozīmes kultūras pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību, atrašanās vietu, izmantošanas veidu, kā arī nepieciešamību nodrošināt valsts nozīmes kultūras pieminekļa publisko pieejamību un ņemot vērā sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, pieņem lēmumu par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai lēmumu par atteikumu izmantot valsts pirmpirkuma tiesības.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
    Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums ar pirkuma līgumu vai tā norakstu (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu