Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai aizsargātu Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonas no būtiskiem pārveidojumiem, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde) un Rīgas pilsētas būvvalde izvērtē attīstības un ēku rekonstrukcijas projektus, ņemot vērā ēku, būvju un to atsevišķu elementu kultūrvēsturiskās vērtības līmeņus. Ja ēkai nav noteikts kultūrvēsturiskās vērtības līmenis, to nosaka Pārvalde (atbilstoši sešiem līmeņiem), saskaņojot ar Rīgas pilsētas būvvaldi un nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi. Kultūrvēsturiskās vērtības līmeni Pārvalde novērtē ar ekspertu metodi (Pārvalde un neatkarīgu ekspertu pastāvīga komisija).

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
    Pārvaldei jāiesniedz iesniegums, kuram pievienota pilnvara (ja iesniedzējs nav objekta īpašnieks), vēlama fotofiksācija, ēkas novietnes plāns, kā arī cita informācija, kura minēta iesnieguma veidlapā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu