Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums nodrošina piekļuvi Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistram, digitālajai un publiski pieejamajai informācijai par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, pieminekļu uzskaites informācijai (vēsturiskās fotogrāfijas, apraksti, ēku uzmērījumi, pētījumi utt.) kultūras pieminekļu īpašniekiem, NKMP darbiniekiem, pētnieciskā darba veicējiem, profesionāļiem, kas darbojas kultūras pieminekļu restaurācijā, kā arī ikvienam iedzīvotājam, kas interesējas par dažāda veida nekustamajiem un kustamajiem esošajiem un potenciālajiem kultūras pieminekļiem, to vēsturi un saglabāšanas procesu.
https://mantojums.lv/

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Autorizējoties sistēmā iespējams izveidot un nosūtīt iesniegumu iestādei.

  2. Atbildes saņemšana
    Iesniedzējs saņem e-pasta ziņu, ka sistēmā ir sagatavota atbilde uz iesniegumu.

Saņemt pakalpojumu