Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Gadījumos, kad valsts aizsargājamam kultūras piemineklim nodarīts kaitējums, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde), saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nosaka kultūras pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību. Kultūrvēsturiskās vērtības noteikšana nepieciešama, lai aprēķinātu kultūras piemineklim nodarītā kaitējuma materiālās atlīdzības apmērus.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
    Kultūras pieminekļa īpašnieks vai tiesību aizsardzības valsts institūcija vēršas Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē ar brīvas formas iesniegumu, norādot kultūras pieminekļa nosaukumu, atrašanās vietu, aprakstot situāciju kultūras piemineklī un nodarīto kaitējumu (vēlama fotofiksācija).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu