Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Kultūras pieminekļu īpašnieki, vēsturnieki un interesenti var iepazīties ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (Pārvalde) rīcībā esošo informāciju par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem:
• Saņemt Izziņu par kultūras pieminekļa statusu (ir/nav valsts aizsargājams kultūras piemineklis (tā daļa); atrodas/neatrodas kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā)
• Iespēja iepazīties ar Pārvaldes rīcībā esošo informāciju izmantojot Pārvaldes lasītavu;
• Iespēja iepazīties ar Pārvaldes pieminekļu sarakstā esošo informāciju Pārvaldes mājas lapā

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
  Lai saņemtu “Izziņa par kultūras pieminekļa statusu” jāiesniedz Pārvaldei adresēts Iesniegums izziņas par objekta statusu saņemšanai (skat. veidlapas).
  Lai iepazītos ar Pārvaldes rīcībā esošo informāciju izmantojot Pārvaldes lasītavu, jāiesniedz Pārvaldei adresēts Iesniegums brīvā formā.
  Iepazīties ar Pārvaldes pieminekļu sarakstā esošo informāciju iespējams Pārvaldes mājas lapā (http://mantojums.lv/lv/piemineklu-saraksts/).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei

Saņemt pakalpojumu