Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Iesniegumu Valsts budžeta finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai izvērtē un lēmumu pieņem Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (Pārvaldes) Komisija. Pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu, Komisija ņem vērā pieejamo valsts budžeta līdzekļu apjomu un Pārvaldes noteiktus kritērijus.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
    Pārvaldei jāiesniedz adresēts iesniegums, darba apraksts, tāme, īpašumtiesību apliecinošs dokuments, fotofiksācija, saskaņā ar pieteikuma veidlapu Valsts budžeta finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
    Pēc darbu pabeigšanas Pārvaldei jāiesniedz "ATSKAITE Par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras pieminekļu izpētes, restaurācijas un glābšanas programmas finansējuma izlietojumu."

Saņemt pakalpojumu