Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Atzinums par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, tiek sniegts, lai personas varētu pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
    Lai saņemtu Atzinumu nekustamā īpašuma nodokļa atlaides saņemšanai, jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums. Veidlapa atrodas Pārvaldes mājas lapā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu